KLIENT INDYWIDUALNY

Nasze usługi dla klientów indywidualnych.

PRAWO ODSZKODOWAŃ

• kompleksowa obsługa postępowań odszkodowawczych;

• szkody osobowe (zadośćuczynienie za doznaną krzywdę związana z obrażeniami ciała, zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej);

• szkody zagraniczne (Państwa Unii Europejskiej);

• szkody rzeczowe (uszkodzenie pojazdów etc.);

• szkody majątkowe (w nieruchomości, gospodarstwie rolnym, przedsiębiorstwie);

• błędy medyczne;

• odszkodowanie za odwołany lot;

• obsługa likwidacji szkód firm posiadających floty pojazdów.

PRAWO CYWILNE

• sprawy spadkowe (testament, nabycie spadku, dział spadku);

• zniesienie współwłasności, podział nieruchomości;

• windykacja należności na etapie przedsądowym i w postępowaniu przed sądem;

• polisolokaty.

REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI

• reprezentacja przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

KREDYTY FRANKOWE / POLISOLOKATY

SPRAWY KARNE I WYKROCZENIOWE / NIELETNICH

• obrona w postępowaniu karnym – przygotowawczym i przed sądem (sprawy kryminalne, gospodarcze, narkotyki, Vat, wypadki komunikacyjne, błędy medyczne);

• reprezentowanie stron działających w charakterze oskarżyciela posiłkowego;

• przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

PRAWO RODZINNE ROZWODY / PODZIAŁ MAJĄTKU

• reprezentacja w sprawach rozwodowych, w tym o podział majątku;

• reprezentacja przed sądem rodzinnym;

• reprezentacja w sprawach dot. małoletnich – przekroczenia zwykłego zarządu.

PRAWO PRACY

• doradztwo w zakresie związanym ze stosunkiem pracy, przygotowywanie wzorów dokumentów – umów, zakresów obowiązków, aktów wewnętrznych;

• reprezentacja przed sądem w sprawach pracowniczych.

UREGULOWANIE SYTUACJI MAJĄTKOWEJ / TESTAMENTY

• doradztwo formy prowadzonej działalności pod kątem ochrony majątku prywatnego;

• doradztwo w zakresie prawa spadkowego w celu uregulowania sytuacji majątkowej na wypadek śmierci;

• sukcesja przedsiębiorstwa na wypadek śmierci.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI / PRAWO BUDOWLANE

• analiza umów deweloperskich;

• reprezentacja w sporach z deweloperem;

• zniesienie współwłasności nieruchomości;

• zasiedzenie nieruchomości;

• służebności.

WINDYKACJA / DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI

• reprezentacja w postępowaniu przedsądowym oraz przed sądami w celu wyegzekwowania wierzytelności;

• zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez dłużnika.

OCHRONA WIZERUNKU / PRAWO AUTORSKIE / PRAWO IT / NOWE TECHNOLOGIE

• naruszenie wizerunku, dóbr osobistych w mediach (telewizja, prasa, internet);

• ściganie w postępowaniu karnym i cywilnym.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

• przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką;

• reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym.