KLIENT INDYWIDUALNY

Nasze usługi dla klientów indywidualnych.

PRAWO ODSZKODOWAŃ

kompleksowa obsługa postępowań odszkodowawczych;

szkody osobowe (zadośćuczynienie za doznaną krzywdę związana z obrażeniami ciała, zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej);

szkody zagraniczne (Państwa Unii Europejskiej);

szkody rzeczowe (uszkodzenie pojazdów etc.);

szkody majątkowe (w nieruchomości, gospodarstwie rolnym, przedsiębiorstwie);

błędy medyczne;

odszkodowanie za odwołany lot;

obsługa likwidacji szkód firm posiadających floty pojazdów.

PRAWO CYWILNE

sprawy spadkowe (testament, nabycie spadku, dział spadku);

zniesienie współwłasności, podział nieruchomości;

windykacja należności na etapie przedsądowym i w postępowaniu przed sądem;

polisolokaty.

REPREZENTACJA

Przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

KREDYTY FRANKOWE / POLISOLOKATY

Przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

SPRAWY KARNE I WYKROCZENIOWE / NIELETNICH

obrona w postępowaniu karnym – przygotowawczym i przed sądem (sprawy kryminalne, gospodarcze, narkotyki, Vat, wypadki komunikacyjne, błędy medyczne);

reprezentowanie stron działających w charakterze oskarżyciela posiłkowego;

przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

PRAWO RODZINNE ROZWODY / PODZIAŁ MAJĄTKU

reprezentacja w sprawach rozwodowych, w tym o podział majątku;

reprezentacja przed sądem rodzinnym;

reprezentacja w sprawach dot. małoletnich – przekroczenia zwykłego zarządu.

PRAWO PRACY

doradztwo w zakresie związanym ze stosunkiem pracy, przygotowywanie wzorów dokumentów – umów, zakresów obowiązków, aktów wewnętrznych;

reprezentacja przed sądem w sprawach pracowniczych.

UREGULOWANIE SYTUACJI MAJĄTKOWEJ / TESTAMENTY

doradztwo formy prowadzonej działalności pod kątem ochrony majątku prywatnego;

doradztwo w zakresie prawa spadkowego w celu uregulowania sytuacji majątkowej na wypadek śmierci;

sukcesja przedsiębiorstwa na wypadek śmierci.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI / PRAWO BUDOWLANE
WINDYKACJA / DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI
OCHRONA WIZERUNKU / PRAWO AUTORSKIE / PRAWO IT / NOWE TECHNOLOGIE
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA